top of page

Afspraken tussen Nanny at home en de oppasser.

Gedragscode

 

Wanneer je via Nanny at home gaat oppassen, vragen wij je deze gedragsregels te lezen en hierna te handelen. Wanneer de oppasser in strijd handelt met deze gedragsregels wordt er contact met de oppasser opgenomen door Nanny at home

 

Als oppas kom je bij verschillende gezinnen thuis. Je komt bij gezinnen met kinderen van allerlei leeftijden, gewoontes en normen en waarden. Ieder gezin heeft zijn eigen dagritme en het is belangrijk dat jij daar als oppas zo goed mogelijk op inspeelt. Ouders geven de verantwoordelijkheid uit handen en willen met een gerust hart de deur achter zich dicht trekken. Nanny at home vindt het daarom belangrijk dat haar oppassers zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheid en hier ook naar weten te handelen. In deze gedragsregels zijn de elementen opgenomen waar de oppasser naar dient te handelen tijdens haar oppasdienst. Op deze manier wil Nanny at home zorgen voor een veilige en betrouwbare omgeving voor zowel de oppasser, ouder als kind.

De oppasser zorgt dat zij er verzorgd en representatief uitziet als zij naar het oppasgezin gaat. Zij draagt geen aanstootgevende kleding. De oppasser zorgt dat zij uitgerust aan de oppasdienst begint. De oppasser mag niet oppassen als zij (hoge) koorts heeft, een virus of een koortslip heeft. De oppasser gebruikt geen alcohol, drugs of andere verdovende middelen tijdens en voor de oppasdienst.

De oppasser zorgt dat zijn ten alle tijden op tijd aanwezig is voor de oppasdienst, mocht zij bij hoge uitzondering te laat zijn neemt zij altijd telefonisch contact op met de ouder.

De boeking kan door de oppasser geannuleerd worden. Bijvoorbeeld door ziekte of familie omstandigheden. Minimaal 24 uur van te voren.

De oppasser belt altijd Nanny at home om de boeking te annuleren. Op het telefoonnummer 06 50606507. Mocht dit nummer niet te bereiken zijn, stuur je een mail of app dan bellen wij zo snel mogelijk weer terug.

Nanny at home belt met ouders en zorgt voor vervangend oppas.

Regels tijdens de oppas uren

Bij binnenkomst stel je je netjes voor aan het gezin. Je bespreekt onder andere de dagrituelen, regels, bedtijden, allergieën met de ouders. Tijdens deze briefing worden ook de telefoonnummers van gezin en oppasser aan elkaar gegeven. De oppasser is tijdens de oppasdienst telefonisch bereikbaar voor de ouders.

Nanny at home mag je altijd bellen voor advies.

 

Als de ouders weer thuiskomen doet de oppasser de overdracht van de dag. Hierin wordt verteld hoe de dag is verlopen (eten, slapen) en worden eventuele bijzonderheden besproken.

 

Algemeen

De oppasser laat een kind (< 4 jaar) niet in de buurt van scherpe of kleine voorwerpen (zo groot als een knikker) komen. De oppasser zorgt dat eetmomenten aan tafel plaatsvinden waarbij zij bijvoorbeeld fruit, tomaatjes etc. in 4 snijdt.

 

Houding

Onder houding wordt de manier waarop je je gedraagt verstaan. Hoe je je opstelt in een bepaalde situatie en op welke manier je interactie hebt met het kind.

De oppasser gedraagt zich vrolijk en enthousiast naar de kinderen. Ze is proactief in het bedenken van activiteiten voor de dag. De oppasser wordt niet boos (schreeuwen of vastpakken) op kinderen in een lastige situatie, maar probeert op een constructieve manier tot een oplossing te komen.

 

Agressie en geweld

Onder agressie wordt verbaal en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag verstaan. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid op bij een ander.

Onder geweld wordt het toebrengen van lichamelijk letsel en/of het kapot maken van iets verstaan. De oppasser dwingt een kind niet om dingen te doen die het kind niet wenst te doen. De oppasser dringt niet verder door in het privéleven van het oppaskind dan functioneel noodzakelijk is. De oppasser ontvangt het oppaskind niet bij hem of haar thuis. De oppasser gebruikt geen enkele vorm van agressie of geweld, zoals schelden, aanraken en schreeuwen. De oppasser maakt bij signalering van agressie of geweld door derden gericht tegen het kind hier direct melding van bij Nanny at home.

De oppasser onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het oppaskind. Indien de oppasser gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is zij verplicht hiervan melding te maken bij Nanny at home. In geval van nood bel je 112 en bel je de ouders.

In een noodsituatie blijf je altijd bij de kinderen.

Binnen 4 uur bel je ook Nanny at home.

Verdrinking

De oppasser laat kinderen nooit alleen spelen in de badkamer of in een badje in de tuin spelen.

Verbranding

De oppasser laat de kinderen niet in de keuken als zij aan het koken is.

De oppasser zorgt ervoor dat kinderen op een zonnige dag zijn ingesmeerd met zonnebrand en dat kinderen < 4 jaar een zonnehoedje op krijgen of in de schaduw zit.

De oppasser is ten alle tijden in de buurt van het kind/de kinderen en laat de kinderen nooit alleen. De oppasser is zich bewust van eventuele gevaren, zoals hoogtes (klimmen), trappen (traphekjes), gevaarlijke vloeistoffen, etc.

De oppasser houdt een baby altijd vast tijdens het verschonen op een commode en loopt nooit bij de baby vandaan. De oppasser neemt bij (vermoedelijke) ziekte van het kind of bij koorts hoger dan 38 graden contact op met de ouders voor overleg. De oppasser neemt bij langdurig aanhoudend huilen (>30 minuten) contact op met de ouders.

De oppasser bespreekt vooraf met ouders wat de kinderen wel en niet mogen eten en drinken en houdt zich aan deze afspraken. De oppasser houdt rekening met eventuele allergieën en speelt hierop in door alternatief eten of drinken aan te bieden. De oppasser maakt de flesvoeding voor een baby op gezette tijden op de manier die ouders hebben uitgelegd. Voor zij de fles geeft controleert zij of de fles de juiste temperatuur heeft. De temperatuur kan worden gemeten door een druppel van de fles op de pols te voelen, als deze even warm voelt als je lichaamstemperatuur is de fles goed. Als de fles te heet is kun je hem even onder de koude kraan houden.

De oppasser respecteert de privacy van het gezin en praat daar niet met derden over. De oppasser heeft een geheimhoudingsplicht.

 

Verantwoordelijkheid en betaling 

De oppasser wordt door de ouders betaald.

De oppasser doet zelf belastingaangifte. De oppasser sluit zelf eventuele verzekeringen af. 

Nanny at home heeft enkel en alleen een bemiddelende rol en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken gemaakt tussen oppas of het gezin en voor schade veroorzaakt door de oppas of het gezin. 

Nanny at home is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen.

bottom of page