top of page

Privacy

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Nanny at home verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 


- Voor- en achternaam
- Adresgegevens

- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

- IBAN nummer
- Namen, leeftijden en geslacht van jouw kind(eren)
- De basisschool en/of dagopvang waar je kinderen heengaan
- Andere bijzonderheden over jouw kind(eren)
- Via welk contact u bij ons bent gekomen

- Locatie gegevens

- Gegevens van jou activiteit op onze website

 

Waarom Nanny at home gegevens nodig heeft

Nanny at home verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Nanny at home uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die Nanny at home aanbiedt; het maken van een juiste match tussen gezin en nanny.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nanny at home verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
- Om diensten bij je af te leveren.

- Nanny at home analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Hoe lang bewaart Nanny at home mijn gegevens

Nanny at home bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De genoemde persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, totdat zich uitschrijft bij Nanny at home. 

Delen met anderen

Nanny at home verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Nanny at home geeft alléén persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.nanny-at-home.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Nanny at home gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nanny-at-home.nl. Nanny at home zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Nanny at home neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nanny-at-home.nl

Nanny at home maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij staan altijd open voor feedback en beantwoorden eventuele vragen graag.

Ook klachten willen we horen om meteen passende maatregelen te kunnen nemen. 

 

Nanny at home is als volgt te bereiken

Contact persoon: Antsje de Vries

Postadres: Westersingel 5, 9101 ME Dokkum

Telefoon: 06 50 60 65 07

E-mail: info@nanny-at-home.nl

Website: www.nanny-at-home.nl

bottom of page